• efnkshof sa stal/-a registrovaným členom pred 6 months