• efnkshof sa stal/-a registrovaným členom pred 10 months